Vest-Agder fylkeskommune vil i år bidra med 550.000 kroner til drift av Ungt Entreprenørskap Agder. Det ble klart etter at fylkesutvalget i dag imøtekom en søknad om støtte. Vest-Agder fylkeskommune har vært med å finansiere denne virksomheten siden den ble startet opp. Ungt Entreprenørskap Agder har som overordnet mål å bidra til at ungdom skaper egen arbeidsplass som sin karrierevei. Videregående skoler har gjennomført denne læringen og treningen ved å la elevene selv etablere sin bedrift så virkelighetsnært som mulig.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. mai 2008 | Skriv ut siden

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det trengs minst 3000 nye læreplasser de neste to årene. For å øke tilbudet av læreplasser både i privat og offentlig sektor har Utdanningsdirektoratet satt i gang informasjonskampanjen ”Start med en lærling”.