Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø vedtok i dag at fylkeskommunen skal opprette ”Eilert Sundt ressurs- og vitensenter” i Farsund. Representanter fra fylkeskommunens administrasjon har i den seneste tid drøftet, blant annet med Farsund kommune, hvordan Eilert Sundt-navnet kan utnyttes bedre i regional utvikling. Eilert Sundt var født i Farsund i 1817. Han var meget aktiv i samfunnsvitenskaplig gransking av det nye Norge etter frigjøringen i 1814. Nå vil en i hans fødeby prøve å utnytte hans forskning og berømmelse i vår tid. Sammen med Eilert Sundt videregående skole og skolens ressurssenter har fylkeskommunen utarbeidet et forslag et utviklingsprosjekt for ”Eilert Sundt ressurs- og vitensenter”.

Senteret er ved opprettelsen et rent fylkeskommunalt senter. Fylkeskommunen tilfører senteret midler til utstyr og drift og avsetter i år 150.000 kroner til dette. ”Eilert Sundt ressurs- og vitensenter” har utspring i og forankres ved Eilert Sundt videregående skole hvor senteret også lokaliseres. Det opprettes et foreløpig styre for senteret bestående av ressurspersoner fra fylkeskommunens regionalavdeling og utdanningsavdeling, Eilert Sundt videregående skole og Farsund kommune.

Innholdsmessig vil senteret i første omgang arbeide med flere oppgaver hvorav en er alternativ energi. Senteret skal sammen med næringslivet demonstrere utbygging og bruk av alternativ energi som ledd i undervisningen ved skolen og i regionen. Man ser for seg tiltak som legging av et tak med solceller og solfangere, montering av en vindmølle og av varmepumper som utnytter blant annet jord/luft/vann. Alcoa Foundation har allerede gitt 36.000 dollar til et slikt prosjekt. Hovedutvalget bevilget i dag et tilsvarende beløp 200.000 kroner til prosjektet som for øvrig blir en direkte oppfølging av fylkeskommunens energiplan.

En annen oppgave er at man har som ambisjon å samle alt som er av litteratur av og om Eilert Sundt i biblioteket ved skolen slik at dette kan brukes som kunnskapsbase for blant annet studier. Samlingen vil bli gjort tilgjengelig løpende på nett.

Ytterligere en oppgave blir seminarer og konferanser. Fylkeskommunen støtter allerede Nordsjøfestivalen i Farsund og det legges opp til å få til en Eilert Sundt konferanse i tilknytning til festivalen i august dette år. Konferansen skal ha form av et fagmøte med inviterte personer over temaer som skal bidra til å bygge ”Eilert Sundt ressurs og vitensenter”. Man tar også sikte på å arrangere et noe større Eilert Sundt seminar tidlig i 2009 som skal gi innspill til hele innholdet i ”Eilert Sundt ressurs og vitensenter”.

Man tenker seg at også senteret kan stå for en konkurranse blant elever i videregående skoler etter modell av Abel-konkurransen innenfor samfunnsvitenskaplige tema i ”Eilert Sundts ånd”. I første omgang vil denne bli rettet mot elever ved Eilert Sundt videregående skole for senere å utvides til elever i hele fylket.

Fylkeskonservatoren har allerede et samarbeid med Universitetet i Oslo knyttet til arkeologistudiet, og grunnfagstudenter gjør en del av sitt markarbeid på Lista. Det vil bli vurdert om dette kan knyttes til senteret.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer