Regjeringens økonomiske opplegg for kommunene og fylkeskommunene i 2009 medfører en vekst på 3,5 til 4 milliarder kroner. KS’ landsstyre mener at 4 milliarder kroner en brukbar vekst, men at fylkeskommunene og kommunene innenfor disse rammene ikke kan levere den økte innsatsen innenfor tjenesteproduksjon som Regjeringen har skapt forventninger om. KS’ landsstyre mener veksten bør være på 6 milliarder kroner. Resultatene fra lønnsoppgjøret kan raskt øke dette behovet, skriver KS på organisasjonens nettsider.

En vekst på 6 milliarder kroner utgjør ikke mer enn en økning på 3,2 prosent av de frie inntektene. KS’ landsstyre viser til at 2008 er et krevende økonomisk år i kommunesektoren, og mange kommuner og fylkeskommuner vil dra med seg store økonomiske utfordringer inn i 2009. Dette tar ikke Regjeringens budsjettopplegg tilstrekkelig høyde for. Samtidig er landsstyret i KS glad for at Regjeringen har akseptert at kostnadsutviklingen presser kommunene og fylkeskommunene, slik KS har påpekt.

På bakgrunn av Regjeringens budsjettopplegg ser KS’ landsstyre at kommunene og fylkeskommunene må utarbeide nøkterne driftsbudsjett for 2009.

Samtidig er det viktig at vedlikehold ikke utsettes. Det er dårlig økonomi å la fellesskapets verdier som skoler og sykehjem, idrettsanlegg og veier forfalle. Kommunene og fylkeskommunene har i tillegg behov for ressurser til å investere i for eksempel skolebygg, bedre veier og infrastruktur for en bedre klimapolitikk, for blant annet å følge opp Stortingets klimaforlik. Landsstyret i KS mener imidlertid at det ikke er noen grunn til å lage rikspolitiske retningslinjer for klimaabeid – kommunene og fylkeskommunene tar ansvaret selv!

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. mai 2008 | Skriv ut siden