Fylkesordfører Thore Westermoen orientrete i går fylkesutvalget om det enstemmige vedtaket i Lillesand kommunestyre fra forrige uke om kommunens mulige overflytting fra Aust-Agder til Vest-Agder. I vedtaket uttrykkes det at dersom fylkestingene ikke setter fylkessammenslåing på dagsorden innen høsten 2008 med formål om sammenslåing senest i 2011, ber Lillesand kommune kommunalministeren behandle Lillesands søknad om overflytting våren 2009. Westermoen orienterte om at han vil ta kontakt med kollega Laila Øygarden i Aust-Agder for å drøfte hvordan utfordringen fra Lillesand skal møtes.

-Selv om det først og fremst er Aust-Agder fylkeskommune som er utfordret av Lillesand må vi også i Vest-Agder tenke igjennom hvordan vi skal forholde oss til at Lillesand og trolig også flere kommuner i Aust-Agder ønsker overgang til Vest-Agder, sa Westermoen.

I fylkesutvalget ble det fra flere representanter pekt på at det nå er Aust-Agder fylkeskommune som er blitt utfordret. Det er der en politisk ikke har villet være med på sammenslåing de gangene dette har vært satt på dagsorden tidligere. I Vest-Agder har det vært bred politisk støtte til å etablere ett Agder.

Fylkesordfører Laila Øygarden Aust-Agder
Fylkesordfører Laila Øygarden Aust-Agder
I følge Fædrelandsvennen har fylkesordfører Laila Øygarden (Ap) i Aust-Agder det ikke travelt med å få til en sammenslåing av Agder-fylkene. Til regionavisen sier Øygarden at hun ikke vil ta initiativ til en slik debatt i fylkestinget. -Jeg tror vi om seks måneder er på akkurat samme ståsted som i dag, sier hun

Øygarden uttaler at ting vil se annerledes ut for Lillesand-politikerne i 2011. Da skal en ny felles regionalplan for Agder være på plass og ny E18 stå ferdig.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)
Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)