Arbeidet med å lage regionale forvaltningsplaner for vannforekomstene i landet er nå i gang som følge av et EU-direktiv Norge må forholde seg til. I disse dager er politikerne i Vest-Agder fylkeskommune involvert i en innledende fase i dette arbeidet gjennom å avgi en høringsuttalelse knyttet til Otra-vassdraget. Fra Vest-Agders side trekkes blant annet badevannskvalitet inn som en viktig utfordring fremover. Bystranda i Kristiansand hadde ”Blått Flagg” tidligere. Fylkespolitikerne mener at det i planprosessen bør tas stilling til om ”Blått Flagg” skal være et mål for utvalgte badeområder langs vassdraget.

”Blått Flagg” er en eksklusiv utmerkelse som er tildelt over 3200 strender og marinaer i 36 land. Internasjonalt har denne utmerkelsen, siden starten i 1985, blitt en meget anerkjent utmerkelse som verdsettes høyt både av turister og turoperatører. Sertifiseringsordningen setter fokus på miljø,
Otra ved Lundsbroen i Kristiansand
Otra ved Lundsbroen i Kristiansand
sikkerhet, service, informasjon og vannkvalitet.
Blått Flagg sertifiseringen for strender og marinaer er en del av den internasjonale organisasjonen ” Foundation for Environmental Education” (FEE). Europa, Sør Afrika, Marocco, New Zealand, Canada og Karibien deltar i den stadig voksende Blått Flagg ordningen.
Brukerne av en strand eller marina som er sertifisert med Blått Flagg skal være trygge på at standarden hva gjelder miljø, sikkerhet, service og vannkvalitet er på et høyt nivå og i henhold til strenge krav. En skal enkelt kunne orientere seg om hvilke fasiliteter stranden eller marinaen har, og hvor disse befinner seg på området.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. mai 2008 | Skriv ut siden