Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag drøftet forslag til statsbudsjett for riksveiene for 2009 forlå en saksutredning fra fylkesrådmann Tine Sundtoft preget av sterk kritikk. -Tempoet for utbygging av stamveiene på Agder er utilstrekkelig i forhold til de fleste nasjonale mål og standarder. Med utflatende budsjetter og sterk stigning i kostnader og standardkrav, er det gitt at veikapitalen forringes og ressurser til nybygging går mot et nasjonalt lavmål historisk sett, skriver Sundtoft som betegner E39- parsellen Vigeland – Osestad som å være nær en skandale.

Hun opplyser at strekningen Vigeland - Osestad har vært inne i Norsk Transportplan siden 1992. -Strekningen ble regulert midt på 90- tallet og folk ble kastet ut av husene sine som ble revet for å gjøre klar for bygging av ny vei. Dette er en strekning på E39 med stor trafikk og en standard som ikke holder til gul midtstripe. Parsellen har vært inne i alle handlingsprogrammer siden den gang, men alltid blitt skjøvet ut på grunn av manglende prioritering og midler i årlige budsjett, uttaler fylkesrådmannen.

I den gjeldende handlingsplanen for perioden 2006- 2009 var parsellen inne i 2008 og 2009. DaE39 ved Vigeland måtte strekningen reguleres på nytt og tilpasses ny standard. Dette arbeidet er utført i nært samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune, men i det planen ble vedtatt kom etatenes forslag til Nasjonal Transportplan som skjøv strekningen ut til etter 2013. Derfor ligger det nå inne 1,6 millioner kroner for å dekke den planleggingen som igjen fort kan bli foreldet når veien en gang i framtiden skal bygges.

Tine Sundtoft gjør det tindrende klart at Vest- Agder fylkeskommune forventer at staten stiller nødvendige midler til rådighet slik at E39 Vigeland - Osestad kan startes opp i 2009 og fullføres i 2010. Dette kravet stilte også hovedutvalget for næring, samferdsel og miljø seg bak i dag.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mai 2008 | Skriv ut siden