I høringsuttalelsen legges det vekt på at offentlige eierskap er en god og fremtidsrettet organisering av kraftsektoren som nå må sikres gjennom de endringene som blir foreslått. Endringene bør sikre at Norge på ny ikke kommer opp i en situasjon hvor det kan reises tvil om den norske eierskapsmodellen eller at det skapes handlingsrom for motkrefter til ordningen med offentlig eierskap. Med det menes at hvor det er veivalg som kan bli aktuelle, bør en velge løsninger som sikrer offentlig eierskap.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. mai 2008 | Skriv ut siden