Astri Myhrvang gav en engasjert innføring i eldrerådenes rolle. Sentralt stod de rettigheter som eldrerådene har i forhold til å være høringsinstans i den kommunale saksbehandling. Myhrvang la stor vekt på at eldrerådene må komme inn i saksgangen på et tidlig tidspunkt, slik at de kan få en reell mulighet til innflytelse. Myhrvang lå også vekt på organiseringen av eldrerådene. I det daglige arbeidet er det svært viktig at rådet har en sekretærfunksjon som fungerer. Den beste løsningen vil ofte være at kommuneadministrasjonen avser ressurser til denne funksjonen, men det er mange måter å organisere dette på.

I plenumsdebatten som ble innledet av Thor Mathisen fra Kristiansand eldreråd kom det flere konstruktive innlegg fra salen. Aust-Agder fylkeseldreråd kommenterte at notatet "Aktiv Seniorpolitikk" som er sendt ut fra Vest-Agder fylkeseldreråd til fylkets kommuner, var et meget godt og gjennomarbeidet dokument som burde brukes som et verktøy i eldrerådenes videre arbeid.
Siri Guldvog ved Pasientombudet i Vest-Agder orienterte om pasientrettigheter. Hun la spesielt vekt på problemstillinger knyttet til pasienters journaler og taushetsplikt. I dag er det slik at alle leger ved et sykehus har tilgang til alle sykejournaler. Dette er noe som pasientombudet er kritiske til og ønsker en innstramming på.
Etter forslag fra Vidar Kleppe fra Vest-Adger fylkeseldreråd ble det sendt ut en pressemelding/ oppfordring til alle ordførere i fylket. Pressemeldingern ble enstemmig vedtatt av deltakerne og lyder:
Eldrerådene utfordrer alle ordførere i fylketVårkonferansen for eldrerådene i Vest-Agder, samlet til møte i Kristiansand den 22. mai, har enstemmig vedtatt å utfordre alle ordførerne i Vest-Agder til, sammen med eldrerådene, snarest å starte arbeidet med en handlingsplan for en helhetlig seniorpolitikk på alle nivåer i kommunen. Kfr. notatet ”Aktiv seniorpolitikk” – et bidrag fra fylkeseldrerådet i Vest-Agder.

av Knutsen, Steinar, publisert 26. mai 2008 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer