Fylkeskommunene fikk fra høsten 2007 ansvar for at elevene i videregående opplæring får nødvendige trykte og digitale læremidler. I 2007 ble ordningen innført for elever på videregående trinn 2. I 2008 ble ordningen utvidet til også å gjelde for elever på videregående trinn 3 og det ble lagt inn 211,5 millioner kroner i rammetilskuddet til fylkeskommunene som kompensasjon for dette.

Ordningen innføres høsten 2009 for elever på videregående trinn 1 (Vg1). Regjeringen varsler at rammetilskuddet til fylkeskommunene da vil bli justert slik at kompensasjonen gjenspeiler elevtall og utgiftsnivå for læremidler på Vg1.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. mai 2008 | Skriv ut siden