Myndighetene er i dag sammen med organisasjoner og næringslivet inne i prosjektet HyNor, som har som mål å gjøre det mulig å kjøre Oslo- Stavanger på hydrogen - men en kan ikke fylle hydrogen der ruten starter. Årsaken er mangel på penger til å bygge en pumpe i Oslo. I fellesbrevet fra fylkeskommunene bes det konkret om støtte i det reviderte nasjonalbudsjettet til

Fylkesordfører Westermoen i hydrogenbil
Fylkesordfører Westermoen i hydrogenbil
HyNor.

- Vi trenger flere fyllestasjoner så man kan kjøre en hydrogenbil fra Oslo til Stavanger og videre til Bergen, sier Thore Westermoen.

Statssekretær Lahnstein er imidlertid skeptisk. -Dette handler i utgangspunktet om et ekstremt lite antall biler, noen titalls i Norge. På kort sikt er det bare aktuelt for spesielt interesserte, for å få testet ut teknologien. Inntil videre har dette ingen klimaeffekt, men det kan få det på lang sikt. Men da må det satses både i Norge og i utlandet, det krever store fremskritt på motorutviklingssiden, sier han til Aftenposten.

-Jeg er enig med statsekretær Lahnstein i at hydrogen til kjøretøyer kan gi viktig en klimaeffekt på sikt. Derfor mener vi at engasjementet rundt hydrogen må opprettholdes og at det er viktig å demonstrere at hydrogen til biler ikke er teori, men faktisk tilgjengelig teknologi i dag, understreker fylkesordfører Thore Westermoen.

av admin, publisert 13. mai 2008 | Skriv ut siden