Vest-Agder fylkeskommune og Listerrådet er initiativtakere til Listerkonferansen som i år arrangeres 4. juni. Temaet denne gangen er: ”Bærekraftig industriutvikling i lys av de fremtidige klima og energiutfordringene”. Konferansen foregår på Vestheim i Lista Flypark i Farsund. Målgruppen for arrangementet er representanter fra industri og næringsliv på Sørlandet, representanter fra både politisk og administrativt nivå i kommuner, fylke og stat som alle er opptatt av den energipolitiske dagsorden i regionen sett i lys av industriens utfordringer og muligheter.

Konferansen følger opp suksessen fra i fjor. Den ønsker å diskutere den nasjonale fremtiden for den kraftintensive industrien. Et sentralt og viktig spørsmål er hvordan denne næringen kan utvikle seg i en verden med fremtidige store klima- og energiutfordringer.

Konferansen retter først søkelys på bærekraftig industriutvikling. Fire innledere vil ta for seg det temaet, - fylkesordfører Thore Westermoen, stortingsrepresentantene Terje Aasland og Petter Skovholt Gitmark og leder Leif Sande i Industri&Energi Forbundet. Etter lunsj rettes fokus på hvordan industri og næringsliv møter utfordringene. Til å redegjøre for det medvirker Trond Moengen fra RENERGI, konserndirektør Jan Pedersen fra Agder Energi, verksdirektør Kai Rune Heggland fra Elkem Lista, professor Ole Morten Midtgaard fra UiA og Dr.ingeniør Kai Johansen fra Elkem Research. Avslutningsvis blir det paneldebatt med hovedtittel: Er kompetanse, teknologiforbedring og politiske rammevilkår nok? Ordstyrer er NRK-journalist Harald Bøe.

Se her for ytterligere informasjon og påmelding.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. mai 2008 | Skriv ut siden