I forslaget er det lagt til grunn for et krav om at sjåfører over 70 år må fornye kjøreseddelen hvert Liv Signe Navarseteår frem til fylte 75 år. En slik fornying av kjøreseddel krever blant annet ny helseattest.
-Aldersgrensa for køyresetel for løyvepliktig drosje- og busstransport har vore 70 år sidan 1979. Samferdselsdepartementet har bede helsestyresmaktene vurdere saka på nytt. Deira vurdering viser at aldersgruppa opptil 75 år har hatt ei generell betring i helsetilstanden, og det opnar for å heve aldersgrensa, sier samferdselsministeren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. mai 2008 | Skriv ut siden