Etter initiativ fra ordfører Per Sigurd Sørensen i Kristiansand ga i dag Knutepunkt Sørlandet støtte til vedtaket Lillesand kommune har fattet om å få ett Agder snarest. Representantene, stort sett ordførere, fra de sju kommunene i rådet mener dette er viktig i forbindelse med utviklingen av landsdelen. De ber fylkestingene sette saken på dagsorden slik at ett samlet Agder kan være en realitet ved valget i 2011. –Dette er en gledelig støtte til den politikken vi har stått for i Vest-Agder, sier fylkesordfører Thore Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. mai 2008 | Skriv ut siden