Coast Alive Interreg IV b prosjektet er en videreføring av Nortrail prosjektet hvor Vest-Agder fylkeskommune var partner i perioden juni 2003 – juni 2007. Ved å gå inn i Coast Alive prosjektet tas det sikte på å videreføre flere av prosjektene som ble startet opp under Nortrail. I den sammenheng ble det i Lindesnes, Mandal og Kristiansand og på Hidra og Lista gjort mye kulturhistorisk research, skrevet en rekke artikler og lagt ”løypetraseer” med fokus på å avklare grunneierforhold. Det ble også etablert kontakter og nettverk av samarbeidende lag og foreninger. Det ble produsert en kulturhistorisk guide: ”På tur i Listalandskapet”.

Prosjektet bidro til opparbeiding av rundt 50 km merkede løyper. I Mandal var prosjektet medvirkende til en spesiell tilrettelegging for publikum på Ryvingen fyr. Det ble også produsert en hel rekke kulturhistoriske artikler i løpet av prosjektperioden. Flere av dem er lagt ut på Nortrails nettsted og inngår som en del av det samlede materialet fra hele nordsjøområdet. Det ble i tillegg arrangert et tredagers seminar omkring ny bruk av fyrstasjoner i Nortrail-området.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mai 2008 | Skriv ut siden