NHO anbefaler at forvaltningsreformen, som betegnes som nå å bestå av stort sett dårlig begrunnede overføringer av enkelte arbeidsoppgaver fra stat til fylke, legges på is. Kommunalminister Magnild Meltveit Kleppa har gjort det klart at det ikke vil bli noen sammenslåing av fylker. Da er det heller ikke noe igjen av forvaltningsreformen, sier NHO i sine kommentarer til departementets høringsnotat om saken.

I høringsuttalelsen uttrykkes det at NHOs utgangspunkt er at en reform av regionalforvaltningen er en omfattende prosess som ikke kan gjennomføres ofte. Dette tilsier at reformen som gjennomføres nå, må være tilstrekkelig robust til å kunne møte utfordringene landet står overfor i flere tiår fremover. Regjeringens opplegg for regionalreform preges etter NHO’s oppfatning av et lavt ambisjonsnivå og for lite helhetstenkning.

NHO mener reformen det legges opp til, ikke er tilstrekkelig til å møte de utfordringer norske regioner og lokalsamfunn står overfor. Ut fra dette, og i lys av at reformer i lokal- og

regionalforvaltningen må ha en langsiktig karakter, mener NHO at Stortinget bør be om at det

utarbeides en mer prinsipiell melding der hele forvaltningssystemet sees under ett, og der man trekker opp de langsiktige prinsipper for både antall forvaltningsnivåer og oppgavefordeling dem imellom i de kommende tiår. Inntil en slik vurdering foreligger, bør arbeidet med regionalreformen stilles i bero.

Les hele høringsuttalelsen her.  

av admin, publisert 8. mai 2008 | Skriv ut siden