Det skal opprettes en styringsgruppe for arbeidet med å lage et planprogram for ”Fylkesdelplan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei”. Styringsgruppen skal fungere frem til planprogrammet er vedtatt. Fylkesutvalget valgte i dag fylkesordfører Thore Westermoen som medlem fra Vest- Agder fylkeskommune. Som varamedlem ble valgt fylkesvaraordfører Toril Runden. Fire kommuner i Vest-Agder inngår i planområdet: Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Åseral. Fylkesutvalget ber hver av disse kommune om å oppnevne et medlem med varamedlem til å sitte i styringsgruppen.

av admin, publisert 6. mai 2008 | Skriv ut siden