Sigmund Spjelkavik er ansatt som ny direktør ved naturmuseet fra 1. juli i år. Nåværende direktør Ovin Udø går da over i pensjonistenes rekker etter å har vært ved museet i 40 år. Spjelkavik kommer fra stillingen som direktør ved Varanger museum i Finnmark. Han er 55 år og har en meget allsidig bakgrunn både faglig og administrativt. Han er utdannet botaniker med doktorgrad innen satellittbaserte undersøkelser av arktisk vegetasjon.

Han har vært førsteamanuensis i botanikk ved Universitetsstudiene på Svalbard fra 1994 til 2001. Fra 2000 til 2001 var han leder av Svalbardrådet, og fra 2002-2003 valgt leder av Longyearbyen lokalstyre i full stilling – et tillitsverv som kan sammenliknes med en ordførerstilling på fastlandet. I denne perioden og året etter arbeidet han med å skaffe Svalbard Museum nye lokaler i Svalbard Forskningspark. I 2008 fikk dette museet Europarådets museumspris.

I den tiden han har vært i Finnmark har han vært travelt opptatt med et nytt museumsbygg for Varanger museum – Ruija kvenmuseum. Han har med andre ord en erfaring som vil komme godt med når nå Agder naturmuseum og botaniske hage forhåpentligvis vil komme i gang med sitt siste byggetrinn i 2009, hvis den statlige bevilgningen kommer på plass.

Spjelkavik har dessuten vært en flittig bidragsyter når det gjelder foredrag og artikler i både norske og utenlandske fagtidsskrifter og har deltatt på en rekke konferanser i inn- og utland om fagrelaterte temaer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. mai 2008 | Skriv ut siden