Fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at Vest-Agder per 1. april hadde et innbyggertall på 166 311. I løpet av årets tre første måneder var det en økning på 367 personer. Fylket nærmer seg nå raskt Telemark som samtidig hadde et innbyggertall på 166 866. Befolkningsveksten er imidlertid større i Vest-Agder enn i Telemark. Folketallet i Vest-Agder økte i første kvartal med 232 flere personer enn i Telemark. Så ved utgangen av året kan Telemark være passert.

Også Aust-Agder vokser. Fylket hadde i første kvartal en økning på 234 innbyggere og totalt folketall var på 106 364. Samlet antall for Agder var på 272 675. Om Agder var ett fylke ville det være stort i nasjonal sammenheng. Tolv fylker ville ha lavere innbyggertall og bare fem flere.

Den største befolkningsveksten skjer i Kristiansand og omegnskommunene. Kristiansands folketall økte med 274 og vil mot slutten av året kunne passere 80 000. Også Søgne og Vennesla økte med henholdsvis 92 og 26 innbyggere. For øvrig var det relativt beskjedne endringer for de andre kommunene i fylket.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. mai 2008 | Skriv ut siden