På det siste møte i hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) var det et enstemmig utvalg som vedtok administrasjonens forslag til kurstilbud i fylket. - Jeg syntes det så ut som et godt og fornuftig forslag, sa fungerende utvalgsleder Christian Eikeland (FrP). - Det er flere grunner til at årets kurstilbud er bra, sier Svein Brattberg, leder av inntak- og formidlingsseksjonen i Vest-Agder fylkeskommune. Vi har i størst mulig grad, fulgt ønskene til søkerne og vurdert næringslivets behov, vi har sett på kapasiteten ved den enkelte skole og politikerne i HKU har nå gått inn for å bevilge ytterligere 8 millioner til utdanning. Det viser at det satses på utdanning i Vest-Agder. Nå er det opp til fylkestinget i juni å endelig vedta den økonomiske økningen.

Ikke bare politikerne og administrasjonen i vest-Agder fylkeskommune er fornøyd med årets kurstilbud. Også Utdanningsforbundet er fornøyd, forteller Eskil Berggren, hovedtillitsvalgt i Vest-Agder - I vedtaket fra HKU blir det slått fast at tilbudet til elevene krever mer ressurser enn det som er gitt tidligere år. Vi har også merket oss fylkesrådmannens forslag til vedtak i strategisaken, og ser det i sammenheng med ressursøkninga i vedtaket om tilbudsstruktur. Slik vi ser det legger Strategisaken og høstens kommende arbeid med budsjett og økonomiplan, til rette for at partiene i fylkestinget kan innfri valgløftene til Vest-Agderskolen.

Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok på møte i mai 2008 kurstilbud for de videregående skolene i Vest-Agder.
Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok på møte i mai 2008 kurstilbud for de videregående skolene i Vest-Agder.
FAKTA om årets kurstilbud:

Skoleåret 2008/2009 er det første året der alle tilbudene følger læreplaner fra Kunnskapsløftet, og læreplanene for Reform 94 ikke lengre er i bruk.

Søkeranalyser og prøveinntak betyr at enn forvente at den foreslåtte tilbudsstruktur vil sikre:

· At over 90 prosent av ungdomssøkere får plass ved hovedinntaket i juli

· At samtlige søkere med ungdomsrett får tilbud innen skolestart

Ved den enkelte skole er endringene som følger:

Vennesla videregående skole

Vg2 Salg, service og sikkerhet er dårlig søkt og det er ikke grunnlag for opprette mer enn 1 gruppe ved skolen.

 • Det legges opp til å videreføre ordningen med delingstimer innenfor Vg2 Transport og logistikk, 4 uketimer.
Kristiansand katedralskole Gimle
 • Vg1 studiespesialisering foreslås redusert til 9 grupper. Det er oversøkning på dette tilbudet ved skolen og vi forutsetter at disse tas inn ved Vågsbygd videregående eller ved Kvadraturen skolesenter.
 • Midler til utstyr til etablering av Alternativ opplæring stor gruppe, kr. 50.000 av sentrale midler.
Tangen videregående skole
 • Vg1 bygg og anleggsteknikk er godt søkt og vi foreslår en økning til totalt 11 grupper.
 • Vg1 design og håndverk er godt søkt og vi foreslår en økning til totalt 5 grupper.
 • Vg1 restaurant- og matfag er dårlig søkt og det er ikke grunnlag for de foreslåtte 5 gruppene. Prøveinntak og innspill fra skolen og bransjen gir grunnlag for 4 grupper noe som gir tilbud til søkere på lavere ønsker.
 • Vg2 kokk og servitør er dårlig søkt og vi foreslår en reduksjon til to grupper.
 • Midler til dekning av utstyr til Vg3 Media og kommunikasjon, tekst, lyd og bilde og utstyr til Vg3 Interiør og utstillingsdesign, kr. 100.000 av sentrale midler.
Kvadraturen skolesenter

Tilbud om kurs innen fagskoleutdanning behandles som egen sak i styret for tekniske fagskole.

 • Studiespesialisering er godt søkt i regionen og vi foreslår å øke tilbudet til 3 grupper
 • Vg2 maritime fag reduseres til 1 gruppe grunnet dårlig søkning. Her er det også tatt hensyn til søkere fra Aust-Agder.
 • Vg3 dataelektronikerfaget foreslås lagt ned grunnet dårlig søkning. Søkerne vil få tilbud om plass i et annet fylke.
 • Alternativ opplæring liten gruppe økes til 9 grupper.
 • Midler til igangsetting av Vg3 Automatisering, kr. 200.000 av sentrale midler.
Vågsbygd videregående skole
 • Vg1 studiespesialisering er godt søkt og vi foreslår å øke til 5 grupper.
 • Midler til utstyr til musikkundervisningen i Vg3, kr. 100.000 av sentrale midler.
Mandal videregående skole
 • Vg1 design og håndverk er godt søkt og vi foreslår en økning til 2 grupper.
 • Vg1 elektrofag er godt søkt og vi foreslår en økning til 2 grupper
 • Alternativ opplæring liten gruppe økes med en gruppe til 5
 • Alternativ opplæring stor gruppe reduseres med to grupper til 3
 • Midler til dekning av utstyrsbehov ifm. utvidelse av grupper idrettsfag og elektrofag, kr. 100.000 av sentrale midler.
Byremo videregående skole
 • Vg2 studiespesialisering reduseres til en halv gruppe. Ekstrakostnader ved drift av en halv gruppe dekkes i henhold til nye retningslinjer for budsjett.
 • Vg2 arbeidsmaskiner foreslås økt til en gruppe grunnet reduksjonen på vg2 kjøretøy.
 • Vg2 kjøretøy har en søker og vi foreslår ikke å sette i gang tilbudet neste skoleår.
 • Alternativ opplæring i stor gruppe settes i gang med 0,5 grupper
Eilert Sundt videregående skole
 • Vg1 studiespesialisering foreslås økt med en gruppe grunnet oversøkning ved Lyngdal videregående skole. En stor del av søkerne ved Lyngdal har Eilert Sundt som 2. ønske og det er naturlig å øke kapasiteten her. De får da mulighet til å gjennomføre alle tre årene ved Eilert Sundt.
 • Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi økes til 2 grupper.
 • Vg2 salg, service og sikkerhet er dårlig søkt og vi foreslår ikke å sette i gang tilbudet neste skoleår. Søkere til tilbudet tilbys plass på Flekkefjord videregående.
Lista videregående skole

· Vg1 Teknikk- og industriproduksjon er godt søkt i regionen og vi foreslår en økning til 2 grupper

 • Vg2 Kjemi prosess er dårlig søkt og vi foreslår å legge ned tilbudet. Søkerne tilbys plass ved samme tilbud på Kvadraturen skolesenter der det er plass.
 • Vg2 produksjon og industriteknikk er godt søkt og vi foreslår å øke tilbudet til 1 gruppe.
Lyngdal videregående skole
 • Det er ikke søkere til Alternativ opplæring ved skolen og vi foreslår å legge ned den planlagte gruppen. Vi minner om at saksbehandlingen for særskilt søkere ikke er sluttført og vi forventer at det er nødvendig med økning andre steder.
Flekkefjord videregående skole

Gjesteelever fra Rogaland (Ca 70) kommer i tillegg til søkertallene fra Vest-Agder

 • Vg2 byggteknikk er dårlig søkt og vi foreslår å redusere tilbudet til 1 gruppe
Kvinesdal videregående skole
 • Alternativ opplæring i liten gruppe økes med en gruppe

For hele saksfremlegget gå til:
http://159.81.252.8/komint_filer/VAFK/2008/HKU/2008006402-1.Doc

av admin, publisert 22. mai 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer