Et regionsamarbeid fra Vestfold til Vest-Agder, med brede allianser mellom fylker og kommuner. Det er AP-veteran i Telemark fylkesting Jørund A. Ruuds svar på en regionreform som ikke gir hverken større slagkraft eller handlekraft enn i dag. -Jeg ser for meg et samarbeid der vi tar vare på regionens interesser med ulike løsningsmodeller på de forskjellige områdene. Jernbane, veier, næringsutvikling, forskning og høyskole/universitet er områder hvor fylkesgrensene er for trange, og hvor et slikt samarbeid vil kunne gi betydelige positive effekter, sier han på Telemark fylkeskommunes nettsider.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. mai 2008 | Skriv ut siden