De to foreningene Sydspissen og Kompetansering Sør har begge hatt som målsetting å være aktører og pådrivere for kompetanseutvikling i agderregionen. De skal legge til rette for samarbeid mellom arbeidslivet, universitetet, høgskoler og andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Foreningene blir nå fusjonert. Den nye virksomheten vil nå etablere et økonomisk grunnlag hvor en kan skape en avkastning som skal benyttes til kompetansefremmende tiltak. Fylkesutvalget gikk i dag, mot stemmene fra SV og SP, inn for at Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner sammen vil bidra med 400 000 kroner årlig i fem år. Vest-Agder fylkeskommune dekker 225 000 kroner og Aust-Agder 175 000 kroner.

Formålet for den nye fusjonerte foreningen støtter opp om målsettingene i fylkesplanene for Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner og et felles handlingsprogram for de to fylkene. Der er målsettingen å utvikle en lærende og nyskapende region og styrke kompetansen i landsdelen.

Foreningen vil ha fokus på kompetanseutviklingen i et samspill mellom næringsliv, offentlig sektor, UiA, BI og forskningsinstitusjoner. Et velfungerende samspill mellom disse aktørene regnes som en viktig faktor for å styrke den regionale utviklingen og konkurranseevnen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. mai 2008 | Skriv ut siden