Ut fra de politiske signaler formannskapet i Lillesand ga i forrige uke er det ventet at bystyret i kommunen i kveld ber om å få realitetsbehandlet en søknad om overflytting til Vest-Agder. Samtidig uttrykker bystyret et ønske om ett stort Agder. Byens ordfører Arne Thomassen sier til Fædrelandsvennen at bystyret med overflyttingssøknaden ønsker å presse på for å få ett Agder. -Vi mener at vi egder hører i sammen! Alt fra Risør til Flekkefjord til Bykle. Dette er starten på en snøball, og vi håper at de andre kommunene - Birkenes, Iveland og Evje og Horrnes - hiver seg på og gjør lignende vedtak. Det hadde vært glimrende, sier Lillesands-ordføreren.

Fra nabokommunen Birkenes varsler ordfører Harald Vestøl at kommunen om et par uker er klar til å vedta en søknad om overgang. Oppover hele Setesdal vurderer ytterligere fem grensekommuner mot Vest-Agder det samme. Det innebærer at sju av Aust-Agders femten kommuner nå er potensielle ”overgangssøkere”.

Fædrelandsvennen har vært i kontakt med både fylkesordfører Laila Øygarden i Aust-Agder og

Laila Øygarden
Laila Øygarden
ordfører Torill Rolstad-Larsen i Arendal hvor avisen oppsummerer med at begge er lite begeistret for det som skjer. Øygarden betegner det Lillesand og de andre kommunene nå legger opp til som å vise mangel for respekt for 70 prosent av Aust-Agder som har en annen tilnærming. Rollstad-Larsen synes lite om at noen nå bryter ut av det gode samarbeidsarbeidet som pågår med felles regionplan for Agder og en gradvis utvikling av samarbeidet.

Fædrelandsvennens redaktør Hans-Christian Vadseth mener fylkesordfører Laila Øygarden kjemper mot tyngdeloven. Han mener forkjemperne for ett Agder vil vinne frem til slutt. -Veien blir kanskje lang og hindrene mange, skriver han. –Fra nå av er det tyngdekraften som kommer til å gjelde for fylkessammenslutningen. Kanskje er det greit å huske på det også i fylkeshuset i Arendal, skriver sjefsredaktøren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. mai 2008 | Skriv ut siden