På grunn av forfall fra to av innlederne blir rådgiversamlingen i Mandal 20 mai utsatt ca. 14 dager. - Vi sender melding til de påmeldte deltakerne mandag formiddag og vil bestrebe oss på at ny dato for samlingen er fastsatt og blir om ca. 14 dager, og med samme program, forteller Elisabeth Lund, prosjektleder for Karriereveiledningsprosjektet i Vest-Agder.

- Når vi først måtte utsette samlingen så kan det være positivt ettersom tiden jobber for oss med sikte på avklaringer og fremdrift i arbeidet med karriereplanen, læreplan i PTV, digitalisering m.v forklarer Elisabeth Lund, som likevel gleder seg til samlingen.

av Macdonald, Cheryl, publisert 19. mai 2008 | Skriv ut siden