Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal delta som partner i det interregionale IVB Østersjøprogrammet TransBaltic. Prosjektet har som ambisjon om å bidra til bærekraftig økonomisk vekst og utjevning i Østersjøregionen. Det overordnede målet er å forberede og gjennomføre konkrete transportløsninger som vil fremme et integrert transportsystem i Østersjøregionen, baserte på visjoner, strategier og handlingsplaner for hele området som det er bred enighet om. Prosjektet skal løpe i perioden 2008 – 2011 og har et totalbudsjett på rundt sju millioner Euro som tilsvarer ca. 57 millioner kroner basert på dagens kurs. For å delta går fylkeskommunen inn med et samlet bidrag på inntil 340.000 kroner. Kristiansand havn har ytret interesse for å delta i prosjektet.

Vest-Agder fylkeskommune deltar som partner i TransBaltic-prosjektet for å synliggjøre landsdelen som en attraktiv havneregion og et strategisk bindeledd til Østersjøregionen. Prosjektet betraktes som en strategisk portal og et observasjonspunkt til Østersjøregionen. I partnerskapet finner en regioner i Sverige, Tyskland, Finland, Polen, Danmark, Russland, Litauen, Estland og Norge. Fra Norge deltar utover Vest-Agder fylkeskommune også Østlandssamarbeidet som består av Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo, Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark

TransBaltic vil kunne gi tilgang til matnyttig kunnskap og verktøy for Kristiansand havn og den øvrige transportnæringen i landsdelen. Prosjektdeltakelse åpner også muligheter for å påvirke transportpolitikken i Østersjøregionen.

Prosjektet TransBaltic springer blant annet ut av det nylig avsluttede InterBaltic-prosjektet der Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand havn har deltatt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. mai 2008 | Skriv ut siden