Thore Westermoen fylkesordfører- Det er viktig at vi står sammen, sier fylkesordfører i Vest-Agder, Thore Westermoen. Han er fornøyd med at fylkesordførerne i Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest-Agder, Telemark og Vestfold har gått sammen om oppropet.
- Det er helt nødvendig å øke investeringsrammene for nasjonal transportplan 2010-2019. Med de rammene som foreligger er det umulig å nå de samfunnsmål som er satt. Investeringene må økes betrakterlig, slik at satsingen på drift og vedlikehold ikke lammer investeringene.
I brevet står det også at nye finansieringsordninger må tas i bruk fordi dagens ordning med investeringer i samferdselssektoren etter "kontantprinsippet" ikke er egnet til å løse utfordringene med å utvikle et framtidsrettet transportsystem.
Prioritering av transportkorridorene 3 og 5 forklares med at det er avgjørende for å kunne få til en miljø- og klimavennlig utvikling for de 6 fylkeskommunene med 1.5 millioner innbyggere (dvs. 30 prosent av Norges befolkning).

av Macdonald, Cheryl, publisert 23. juni 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer