Thore Westermoen fylkesordfører- Det er viktig at vi står sammen, sier fylkesordfører i Vest-Agder, Thore Westermoen. Han er fornøyd med at fylkesordførerne i Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest-Agder, Telemark og Vestfold har gått sammen om oppropet.
- Det er helt nødvendig å øke investeringsrammene for nasjonal transportplan 2010-2019. Med de rammene som foreligger er det umulig å nå de samfunnsmål som er satt. Investeringene må økes betrakterlig, slik at satsingen på drift og vedlikehold ikke lammer investeringene.
I brevet står det også at nye finansieringsordninger må tas i bruk fordi dagens ordning med investeringer i samferdselssektoren etter "kontantprinsippet" ikke er egnet til å løse utfordringene med å utvikle et framtidsrettet transportsystem.
Prioritering av transportkorridorene 3 og 5 forklares med at det er avgjørende for å kunne få til en miljø- og klimavennlig utvikling for de 6 fylkeskommunene med 1.5 millioner innbyggere (dvs. 30 prosent av Norges befolkning).

av Macdonald, Cheryl, publisert 23. juni 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer