Ut over dagen arrangeres det tradisjonsrike og meget utfordrende terrengløpet Bukkerittet. Det blir lotteri på en modell av monumentet ”gruvearbeideren”. Det gjennomføres også en andre

Gruvearbeideren statueutkast
Modell av "Gruvearbeideren"
omvisning i besøksgruva. På kvelden arrangeres teltfest på Sanden på Knaben. Musikken står det lokale populære bandet ”Stone” for. Det serveres grillmat under teltfesten.

Vest-Agder fylkeskommune har vært en betydelig bidragsyter for å få til utvikling av besøksgruven og utviklingen av det gamle gruvesamfunnet på Knaben. Både økonomisk og faglig har fylkeskommunen medvirket over lang tid.

Et ledd i utviklingsarbeidet har vært å arbeide frem en mulighetsstudie. Den vil være et viktig grunnlag for den videre utvikling på Knaben I mulighetsstudien vil vurderes videre arbeid med besøksgruven, byggeskikk i gruvebyen samt organisering av det offentliges innsats i Knaben.

Fylkeskommunen anser Knaben med gruvebygningene og gruvebyen som å representere et industrielt kulturminne av lokal og regional verdi. Knaben har et stort potensiale når det gjelder reiseliv og turisme. En bevisst satsing på turisme, i tillegg til den betydelige hyttebyggingen som ha funnet sted og planlegges i området, vil kunne bidra til en styrking av næringsgrunnlaget og bosetningen i indre deler av Kvinesdal kommune.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. juni 2008 | Skriv ut siden