Fylkeskommunen har bidradd med totalt 309.500 til NODE i perioden 2005-2007. NODE har videreutviklet og styrket sin stilling som klyngeprosjekt det siste året og refereres stadig oftere til som et vellykket prosjekt. Ved årsskiftet hadde Norwegian Offshore & Drilling Engineering 45 deltakerbedrifter. 2007 var et godt år for bedriftene i NODE. Det antydes at den samlede omsetningen ligger nærmere 30 milliarder enn de estimerte 20. Ordrereserven er nå over70 milliarder. Antall ansatte er for tiden ca 4500.

Klyngens hovedutfordring er parallelt med den gunstige markedssituasjonen å sette i gang nyskapende prosesser for å opprettholde posisjonen som en verdensledende olje- og gassrelatert klynge uansett konkurranse. NODE prosjektet rapporterer at timingen av prosjektet har vært god. En bevisstgjøring av nødvendigheten av å benytte forskning og utvikling samt nødvendigheten av samhandling mellom akademia og det offentlige har vært viktig. Bedriftene rapporterer at uten NODE ville bedriftene hatt større utfordringer med den enorme rekrutteringen som har funnet sted de siste 2-3 årene.

NODE vil søke ”Norwegian Center of Expertice”-status i 2008 og ønsker fylkeskommunen som støttespiller.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. juni 2008 | Skriv ut siden