Utvida opningstider og betre moglegheiter til å førehandsrøysta er mellom tiltaka regjeringa legg fram for å gjera det enklare for veljarane å nytta røysteretten sin. Det er svært viktig at det er lett og enkelt for veljarane å røysta. Det er elles ein fare for at enkelte grupper av veljarar ikkje nyttar røysteretten sin. Eg håpar at kommunane no fylgjer opp dei moglegheitene som desse regelendringane opnar for, slik at veljarane får endå betre høve til å røysta, anten det er på førehand eller på valdagen, seier kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa i ei pressemelding frå Kommunal- og regionaldepartementet.

av Knutsen, Steinar, publisert 23. juni 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer