Flere kommuner i Aust-Agder ønsker nå sammenslåing med Vest-Agder. Det ble klart da ordførerne fra 16 av 30 kommuner i Aust- og Vest-Agder samt de to fylkesordførerne møttes tidligere denne uken. Det var bare tre av de tilstedeværende ordførerne som uttrykte seg klart negative til et Agder-fylke. Det er ordførerne i Risør, Åmli og Froland. Også varaordføreren i Arendal, Tormod Vågsnes (KrF) ga uttrykk for at også han vil ha denne saken på dagsordenen: -Men vi er skeptisk til å stresse mot en avklaring innen 2011, sier Vågsnes i følge Fædrelandsvennen.

I slutten av mai vedtok bystyret i Lillesand enstemmig at kommunen går inn for ett Agder-fylke. Hvis ikke prosessen med sammenslåing kommer i gang, vil Lillesand søke overgang til vest. I juni har Birkenes kommune fulgt opp med liknende vedtak. Også kommunestyret i Evje og Hornnes vil ha ett Agder.

På møtet denne uken ble det også klart at ordførerne i Gjerstad, Vegårshei og Tvedestrand sier klart ja til ett Agder-fylke. Dette til tross for at disse kommunene ligger øst i Aust-Agder, der motstanden mot sammenslåing er størst.

Fylkesordfører Laila Øygarden (KrF) i Aust-Agder lover at sammenslåingssaken skal opp i fylkesutvalget over sommeren. Hennes tanke er å nedsette et utvalg som kan se på muligheten for sammenslåing.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. juni 2008 | Skriv ut siden