-Forvaltningsreformen gir opplagt behov for friske penger. Bare etterslepet på riksveier dreier seg om flere milliarder kroner. Når vi flytter oppgaver fra stat til fylkeskommune flytter vi også penger. Ressursene skal følge oppgavene. Men det er et spørsmål om det må friske penger til for å kunne gjennomføre en reform og ikke bare flytte penger, sa departementsråd Eivind Dale fra Kommunal og regionaldepartementet under fylkesrådmannenes sommersamling i Drammen i går.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. juni 2008 | Skriv ut siden