I Listerplanen er det satt som et av hovedmålene at Lister skal ha et næringsliv preget av optimisme, nyskapning og vekst og som dermed gir grunnlag for økning i folketall og sysselsetting i område. I den sammenheng har det vært viktig å sikre tilgang på risikovillig kapital og regional kapital, som kan investeres i innovasjons- og etableringsfasen i næringsutvikling gjennom opprettelse av Listerfondet. Dette ble etablert i 2007. Fylkeskommunen skyter nå årlig inn kapital i dette fondet. Et annet viktig tiltak har vært å få etablert et tyngre kompetansemiljø for næringsutvikling og konkurranseevne i Lister. Dette er det enighet om krever samarbeid med fylkeskommunen, SIVA og bedrifter/kompetansemiljøer i regionen.

Vest-Agder fylkeskommune stiller opp i dette samarbeidet både med sin faglige kompetanse og finansielle ressurser. Første skritt er å etablere et regionalt kompetansesenter for nyskapning.

Det legges opp til at eksisterende næringshager/industrisenter samles i selskapet ”Lister Nyskaping AS”. Disse omfatter: Lygna Næringshage AS i Lyngdal, Sørlandets Industrisenter AS i Farsund og Signaler Næringshage Flekkefjord AS.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden