Farsund kommune har søkt fylkeskonservatoren om dispensasjon for riving og bygging av museumsbygg på Nordberg fort. Det er byggeforbud innenfor det aktuelle området. Fylkeskonservator Frans-Arne Stylegard skriver i et brev til kommunen at byggesaken er godkjent i forhold til kulturminneinteressene når det gjelder bygninger og kulturlandskap, , med unntak av riving av lager/garasje som krever endelig avklaring fra Riksantikvaren. Fylkeskonservatoren har ikke bemerkninger til at det gis dispensasjon fra byggeforbud i området.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. juni 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer