KS medlemmer har ved uravstemning nå stemt ja til det anbefalte forslaget til ny tariffavtale i KS-området. Ja-stemmene utgjør 99,6 prosent av de avgitte stemmene. I alt 755 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter var stemmeberettigede ved uravstemningen i forbindelse med tariffrevisjonen per 1. mai 2008. Antall Ja-stemmer er 252, mens ett medlem har stemt nei. Svarprosenten er 33 %, men ansatte hos ja-stemmene utgjør til sammen 68 % av antall ansatte hos KS' medlemmer med stemmerett.

Riksmeklingsmannen er underrettet om at forslaget dermed er vedtatt. Resultatet kan nå iverksettes for alle andre enn medlemmer i Norsk Maskinistforbund. Dette på grunn av at Norsk Maskinistforbund sine medlemmer i uravstemning har stemt `nei` til riksmeklingsmannens forslag og meldt plassfratredelse for 162 medlemmer fra arbeidstidens start onsdag 25. juni.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. juni 2008 | Skriv ut siden