Geolog Ole Fridjof Frigstad på Agder Naturmuseum og Botaniske hage er en blant flere som fortviler. Han kan stadig på sin arbeidsplass på museet være vitne til hvordan museets samling forfaller. Museets samlinger nærmer seg 100.000 naturhistoriske gjenstander. Disse er hovedsakelig fra Agder-regionen. Dette materialet representerer verdifull kunnskap om naturmiljøet i regionen. Mye av dette er i dag oppbevart under særdeles dårlige forhold. Arbeidsrommene for fagavdelingene er i tillegg basert på midlertidige løsninger som er lite hensiktsmessige. Et tredje byggetrinn, som staten skulle bidra til, vil løse problemene.

Vest-Agder fylkeskommune har politisk besluttet å yte sitt forventede til tredje byggetrinn på Agder naturmuseum og botaniske hage. Et enstemmig fylkesting besluttet det i juni i fjor. Finansieringen forutsettes delt mellom staten, fylkeskommunen og kommunen. Staten forespeilet i

Trengsel i geologisk magasin
Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø kunne ved selvsyn oppleve de dårlige forholdene på Agder Naturmuseum og Botaniske Hage nylig.
forbindelse med statsbudsjettet for 2006 en totalbevilgning på kr 37 mill. fra 2007 på bakgrunn av en kostnadsramme på kr 61,9 mill. Den kom ikke og det ble jobbet for å få den inn i det reviderte nasjonalbudsjettet. På grunn av prisvekst i byggemarkedet er totalprisen nå noe høyere. Fortsatt står finansieringsbeslutningen fra kommunen og fylkeskommunen ved lag. Nå venter en på at kulturminister Trond Giske og regjeringen kommer med sitt bidrag.

-Ressursene skal forfalle i naturen ikke på museum, sier geolog Frigstad til Oddernes Avis. Han synes det er sårt å se på at samlingen forfaller. -Mye er ødelagt allerede. Det er ikke tvil om at mer vil bli ødelagt. Det skal ikke være sånn. Dårligst er det med dyrene. De forvitrer, forfaller, smuldrer opp og tåler mindre, sier han trist.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. juni 2008 | Skriv ut siden