-Jeg er ingen kunstskjønner, men har glede av å gå på utstillinger Etter hvert som jeg blir eldre blir jeg mer opptatt av kunst og kulturytringer - og det å ha skjønnhet rundt oss både hjemme og i det offentlige rom. Kunst beriker livet til den enkelte av oss, sa fylkesordfører Thore Westermoen da han søndag åpnet utstillingen Nordisk Kunstmøte på Risøbank i Mandal. Arrangementet er et resultat av en utstilling i Finland sommeren 2006 hvor kristiansandskunstneren William Glad deltok sammen med en finsk og en svensk kunstner.

-Det er egentlig ikke nødvendig å forstå alt. Musikk nyter vi vanligvis uten å skulle forklare den eller forstå den. Hvorfor ikke gjøre det samme med bildekunst, en gang i blant? Hvorfor prøve å forstå alt? Alt må ikke analyseres. Noe kan bare nytes. Bare oppleves. Kunst minner meg om at mennesket ikke lever av brød alene. Vi har ikke bare materielle og legemlige behov. Det er en åndelig sannhet - men også en vitenskapelig sannhet: mennesket er mer enn legemet: vi har det vi kaller sjel og ånd, sa fylkesordføreren.
Det nordiske kunstmøtet er et møte med en gruppe kunstnere fra Norden; fra Finland, Færøyene, Sverige, Island og Norge - en kunstner fra hvert land. Kunstnerne møtes en ukes tid en til to ganger i året over en periode på to til tre år for å arbeide sammen ute i felten og utveksle tanker og erfaringer.I juni 2008 er Ryvingen fyr ved Mandal valgt som arbeidssted og tilholdssted. De bor og arbeider på Ryvingen fyr fra 15. til 20. juni, og det blir anledning til å se dem i arbeid på fyret denne uken. Skisser fra dagens arbeid henges opp i fyret torsdag 19. juni.
Risøbank190603
Risøbank i Mandal

Parallelt vises en utstilling på Risøbank med presentasjon av de fem kunstnernes verker: maleri, grafikk og tegning." i samarbeid med Mandal kunstforening. Utstillingen varer til 17. august og blir avsluttet samtidig som Mandal kommune er vertskap for sine nordiske vennskapsbyer.
Kunstnerne er:
-Gudmundur Armann Sigurjonsson fra Island
-Irene Viberg fra Karlskrona i Sverige
-Karin Lipkin-Forsén fra Nârpes i Finland
-Bardur Jàcupsson fra Færøyene ·
-William R. Glad fra Norge

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. juni 2008 | Skriv ut siden