Vest-Agder fylkeskommune har vært med på en pågående planprosess som skal bidra til ønsket utvikling omkring Kjevik lufthavn. Planarbeidet omfatter både en konsekvensutredning og reguleringsplan for lufthavnen. Kostnadene ved arbeidet har nå økt. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i går at fylkeskommunen aksepterer de økte kostnadene og bevilget ytterligere en million kroner til dekning av påløpte kostnader. Også Kristiansand kommune og Avinor går inn med en million kroner hver i ”ekstramidler”.

Årsaken til at Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune har gått aktivt inn i arbeidet med konsekvensutredning og reguleringsplan for Kjevik lufthavn er at Nasjonal Transportplan ikkekjevik evner å gjøre den oppgave de er pålagt, nemlig å se statlige investeringer med felles grensesnitt i sammenheng. Lokalt har en særlig vært opptatt av at Avinors oppfølging av korte tidsfrister for å ubedre i forhold til nye sikkerhetskrav skulle umuliggjøre en samtidig eller fremtidig forkortelse av adkomsten til Kjevik syd for rullebanen. Statens vegvesen kunne ikke gå inn som part i finansiering av planarbeidet. Derfor vedtok fylkesutvalget i mai 2006 å gå i partnerskap med Kristiansand kommune og Avinor om en tredeling av plankostnadene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. juni 2008 | Skriv ut siden