Vest-Agder fylkeskommune er partner i et stort EU-prosjekt som handler om at regioner skal bli flinkere til å anvende fremtidstenkning (foresight) i sine plan- og strategiprosesser. Partnerne i prosjektet kommer fra Norge, Skottland, Nederland, Tyskland og Danmark. Det skal blant annet opprettes arenaer der offentlig og private virksomheter fra de deltakende regionene kan møtes og utvikle nettverk og felles fremtidstenkningsprosjekter. I Agder vil det som en del av prosjektet opprettes en ekspertgruppe som skal gi innspill om fremtidens muligheter og utfordringer til arbeidet med Regionplan Agder 2010.

Den 27. mai i år ble prosjektet godkjent av styringskomiteen i Interreg IV B – Nordsjøprogrammet. Første møte i prosjektet ble holdt i Herning i Danmark den 10. juni. Prosjektet skal pågå i tre år og rammen for hele prosjekt er 2,6 mill Euro hvorav halvparten finansieres av EU. Agder sin andel av denne rammen er 400 000 Euro. Forventede resultater av arbeidet er økt verdiskaping gjennom økt samhandling over landegrensene mellom bedrifter og regioner. En verktøykasse for systematisk fremtidstenkning vil også bli laget.

Kontaktperson i Vest-Agder fylkeskommune er Kenneth Andresen (kenneth.andresen@vaf.no)

av admin, publisert 2. juli 2008 | Skriv ut siden