Det er et uttrykt fylkespolitisk ønske å styrke kunnskaper og holdninger om trafikksikkerhet i Vest-Agder. Da fylkestinget for en tid tilbake hadde trafikksikkerhet på dagsorden ble det besluttet at også ansatte i sentraladministrasjonen skulle være med og nyte godt av et tilbud. Rådgiver Egil Strømme, som er fylkeskommunens sentrale medarbeider på området, opplyser at det vil bli arrangementer på Trafoen på trafikkopplæringssenteret i Sørlandsparken og på Fylkeshuset i Kristiansand for ansatte i sentraladministrasjonen i fylkeskommunen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. juli 2008 | Skriv ut siden