John Stokkan
John Stokkan
-Den 14. august skal det arrangeres et oppstartseminar på UiA der opplegget for gjennomføringen skal drøftes. Prosjektet har en ramme på 1,1 millioner kroner og skal være sluttført innen sommeren neste år. Dette representerer en flott mulighet til å få ny kunnskap om hva vi gjør riktig og hva vi gjør galt og kan forbedre, sier plansjef John Stokkan i Vest-Agder fylkeskommune.

Ekspertgruppen vil også komme med anbefalinger til forbedringer av innovasjonssystemet i Agder.

Kontaktperson i Vest-Agder fylkeskommune er Kenneth Andresen (kenneth.andresen@vaf.no)

av Andresen, Kenneth, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden