Forskningsfondene vil inngå i fylkeskommunenes samlede ansvar for regional nærings- og kompetanseutvikling og må tilpasses de ulike regionenes fortrinn og prioriteringer.
KS mener fylkeskommunene har et klart fortrinn i forhold til det nasjonale nivå når det gjelder å skape nært samspill mellom næringsliv, forskning og kreative miljøer. Dynamiske regioner med et godt utviklet kunnskapsbasert næringsliv har etablert fast samarbeid mellom regionale myndigheter, næringsliv og forsknings- og utviklingssektoren.

Dette trekantsamarbeidet er et mønster og modell for regionale innovasjonssystemer. Nasjonens verdiskaping skjer i økende grad gjennom denne type samarbeid. For kunnskapsbaserte, utviklingsorienterte regioner som skal konkurrere og samhandle med andre regioner nasjonalt og internasjonalt, vil de regionale forskningsfondene være ett av flere viktige virkemidler.

av admin, publisert 2. juli 2008 | Skriv ut siden