Global Future er et prosjekt som skal kvalifisere mennesker med ikke-norsk bakgrunn til stillinger og styreverv som gir vekst og langsiktig verdiskaping på Agder. Global Future har våren 2008 hatt fire samlinger, med varierende temaer: Ledelse - verdier, veivalg og virkemidler, grunderrollen – hva er viktig i denne fasen og hvor kan grundere få hjelp? Videre har deltakerne fått kurs i medieforståelse og intervjutrening. Allerede nå ser en gode resultater av denne satsingen som Vest-Agder fylkeskommune er med å legge grunnlaget for sammen med flere partnere.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. juli 2008 | Skriv ut siden