-Hensikten med ordførermøtet i Grimstad for en uke siden var å få slutt på en uryddig situasjon i Agder-kommunene når det gjelder fylkessammenslåing eller ikke, sier Grimstad-ordfører og fylkesleder Hans Antonsen (V) i kommunestyret i Aust-Agder-byen i følge nettsiden til Aust-Agder Venstre. 13 av de 16 tilstedeværende ordførerne utrykte positivitet til ett samlet Agder. Tidligere denne uken tok Anthonsen, i følge lokale medier, også til orde for et fellesmøte mellom bystyrene i nabobyene Grimstad og Arendal for at de folkevalgte i Grimstad skal få fortalt arendalittene om hvorfor det er viktig for Grimstad med ett Agder.

Slik sammenslåingssaken har utviklet seg nå betegner Antonsen som uryddig: -Enkelte kommuner, som Lillesand og Birkenes, har vedtatt å melde overgang hvis det ikke blir fart på prosessen mot fylkessammenslåing mellom Aust- og Vest-Agder. Mens andre kommuner har svart på ønsket om en ny lokal prosess for ett Agder med taushet. Dette har skapt en uryddig situasjon. Ingen skal få true seg til prosesser. Men ingen bør heller hindre debatt og prosess ved å oppføre seg som om det ikke er en sak på dagsorden i det hele tatt, uttaler han.
Han slår fast at situasjonen som har oppstått egentlig er ganske alvorlig. -I en bestemt forstand, nemlig når det gjelder viljen til å bli værende i samme fylke, er Aust-Agder fylke i oppløsning når tre kommuner vest for oss sier i at de vil søke om overgang til Vest-Agder. Nå vil de tre kommunene kanskje ikke få lov av regjeringen til å gå over til Vest-Agder, men det er likevel en situasjon som må håndteres, uttaler han i følge nettsidene til Aust-Agder Venstre.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. juli 2008 | Skriv ut siden