En ny sysselsettingsstatistikk viser at det vært en betydelig prosentvis vekst innen energisektoren i Vest-Agder spesielt, men også i Agder samlet sett. I løpet av 2007 økte antall sysselsatte i sektoren med hele 29.2 prosent. For Agder under ett var økningen på 23.8 prosent. I Vest-Agder økte også bygg og anleggssektoren (pluss 11,7 prosent) og bank,finans, forretningsmessig tjenesteyting (pluss 9,5 prosent mye). Størst sysselsetning finner en både i Vest-Agder og Agder samlet sett innen offentlig forvaltning, offentlig og privat tjenesteyting med henholdsvis 31 311 ansatte i Vest-Agder og 49 493 på Agder.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden