Fylkesordfører i Vest-Agder, Thore Westermoen har sammen med sine kollegaer i til sammen 6 fylker skrevet under på et felles opprop som er sendt til samferdselsministeren. Fylkene krever at regjeringen slutter med klatting over statsbudsjettet og øker investeringene med minst 60 prosent. Det er særlig E39 og Haukelivegen som det nå må satses på.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden