Det har vært foretatt aktiviteter for å få på nett en egen ”Listerportal”. Vest-Agder fylkeskommune har tidligere bevilget midler til både forsøksprosjekt og drifting av et felles nettsted for de seks Lister-kommunene lengst vest i fylket. Første forsøk tegnet bra, men har imidlertid ikke blitt opprettholdt. Nå har Willy Dertz og Dagfinn Lauvsland fra Universitetet i Agder tatt opp utfordringen igjen. I følge Farsunds Avis la de to i forrige uke frem for Listerrådet en plan for et forstudie for å få til en fyldig internettportal for Listerregionen.

Tanken er at det som finnes av informasjon om kommuner, turistinformasjon og annet aktuelt stoff skal kobles sammen i en fleksibel kobling, ble Listerrådet orientert om. Dertz uttalte at ved at brukerne er med på å fylle portalen med innhold, video, nettsamfunn, bilder og informasjon, så kan en få en av de hotteste offentlige portaler i landet.

av admin, publisert 2. juli 2008 | Skriv ut siden