Sysselsettingen på Agder under ett økte med nærmere 7.000 personer i 2007. Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at Agder-fylkene og Rogaland har størst sysselsettingsvekst i landet. Rogaland økte med 5,8 prosent, Vest-Agder 5,6 prosent, Aust-Agder 5,0 prosent, mens veksten på landsbasis var på 4,0 prosent. Samtlige kommuner med unntak av Hægebostad opplevde positiv utvikling i sysselsettingen i fra 2006 til 2007. Ved utgangen av 2008 var det totalt 84 088 sysselsatte i Vest-Agder.

I Konjunkturbarometeret som NHO Agder var med på å publisere i februar 2007 ble sysselsettingsveksten for Agder under ett anslått til 4.000 personer i privat sektor. Mange oppfattet tallet 4.000 som svært høyt, men veksten viste seg imidlertid å bli på hele 5.400 personer i privat sektor i 2007.

I Vest-Agder økte sysselsettingen i gjennomsnitt for kommunene med 5,6 prosent fra 2006 til 2007. De tre kommunene med størst vekst var Åseral (8,4), Sirdal (7,1) og Kristiansand (6,8). Det er imidlertid klart at den store veksten finner en i Kristiansand som huset 3070 av de totalt 4452 nye sysselsatte i Vest-Agder i 2007.

De tre nederste kommunene på statistikken er Farsund med en økning på 0,7 prosent, Audnedal med 0,4 og nederst Hægebostad som kom ut med 4,3 prosent på minussiden. Kommunen fikk 28 færre sysselsatte fra 2006 til 2007.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. juli 2008 | Skriv ut siden