Fylkesutvalget besluttet i mai i år at fylkeskommunen skal opprette ”Eilert Sundt ressurs- og vitensenter” i Farsund. Eilert Sundt-navnet skal heretter utnyttes bedre i regional utvikling. Når senteret åpnes 28. august vil det være leder av fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning Olav Haavorstad som foretar den høytidlige begivenheten. Han vil samme dag også åpne Nordsjøfestivalen som vil være et viktig samarbeidstiltak med det nye senteret.

Farsundsmannen Eilert Sundt, som var født i 1817, var meget aktiv i samfunnsvitenskaplig gransking av det nye Norge etter frigjøringen i 1814. Nå skal fødebyen utnytte hans forskning og

Olav Haavorstad
Olav Haavorstad vil foreta den offisielle åpningen av Eilert Sundt vitensenter
berømmelse i vår tid. Senteret er ved opprettelsen et rent fylkeskommunalt senter lokalisert på Eilert Sundt videregående skole. Innholdsmessig vil senteret i første omgang arbeide med flere oppgaver.

Dagen etter åpningen vil det bli arrangert en idedugnad hvor flere inviterte gjester deltar. Temaet her vil være hvordan en best kan profilere personen Eilert Sundt. Dugnaden vil være et viktig bidrag for å finne et konsept for utviklingen av vitensenteret og Nordsjøfestivalen. På idedugnaden deltar fra fylkeskommunens side blant annet regionalsjef Kjell Abildsnes, rektorene Arvid Frøsland og Øystein Sødal samt senterleder Helge Thorbjørnsen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. august 2008 | Skriv ut siden