-Hvis den foreslåtte omfordeling av inntekter mellom helseforetak blir gjennomført i tråd med anbefalingene fra det såkalte Magnussen-utvalget, vil dette få betydelige negative virkninger for sykehusene på Sør- og Østlandet. Dette er en felles bekymring for den politiske ledelse i alle de ti fylkene på Sør- og Østlandet, hvor det til sammen bor 2,6 millioner innbyggere. I et eget skriv til statsministeren og helseministeren uttrykker ni fylkesordførere, deriblant Thore Westermoen sin bekymring. -Å kutte nærmere 800 millioner kroner til Helse Sør Øst virker uhyre dramatisk. Når en tenker på situasjonen for pasientene er det åpenbart snarere et behov for mer penger, sier han.

av admin, publisert 21. august 2008 | Skriv ut siden