Kommunikasjonssjef Thor W. Bjørlo fra Norsk Bane AS orienterte i går representantene i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø om selskapets planer for høyfartstog i Norge. Dersom planen skulle bli realisert vil en kunne reise med de nye togene på delvis nye banetrasèer fra Kristiansand til Oslo på en time og femtifem minutter og til Stavanger på en time og tjuefem minutter. Bjørlo hevdet at høyfartstog vil gi et langt raskere og bedre tilbud enn bil, fly og ordinære tog. En vil samtidig oppnå betydelige gevinster for klima, miljø, sikkerhet, tilgjengelighet, næring og bosetting.

I opplegget til Norsk Bane AS er det på tale å bygge ut en flerbruksbane for fjerntrafikk, regiontrafikk, intercity-trafikk på Østlandet og godstrafikk. For Sørlandets del vil flere kystnære byer bli knyttet til banenettet i nye trasèr. På strekningen Oslo- Kristiansand legges det opp til toHøyhastighetstog tog per time og retning. Disse vil stoppe på sju til ni steder underveis etter et alternerende mønster. I tillegg vil det kjøre et regiontog i timen Stavanger, Kristiansand, Grenland som stopper på alle stasjonene på Sørlandet.

Det er for øvrig planlagt en ny forbindelse mellom øst og vest over Haukeli til Stavanger og Bergen.

Det ble ikke fattet noen beslutninger i forbindelse med orienteringen for hovedutvalget. Orienteringen var et ledd i å gi representantene oppdatert kunnskap om samferdselsplaner som kan ha relevans for fremtidens kommunikasjonsløsninger i sør-Norge og Vest-Agder

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. august 2008 | Skriv ut siden