I 2010 blir det innført en regionsreform hvor det legges opp til en forsterket fylkes­kommunemodell med forsiktig oppgaveoverføring fra staten til fylkes­kommunen og uten endringer i fylkesinndelingen. -Resultatet er en beskjeden revisjon, og ikke en radikal reform, uttrykker KS sin ledende ressursperson innenfor regional utviklingspolitikk og regional forvaltning Reidar Mørk. Han var i sommer ferdig med en rapport om reformprosessen før han ble pensjonist. Den inneholder mange nyttige betraktninger som er viktige å ta med i det videre langsiktige arbeidet mot et styrket regionalt folkestyre. Mørks visjon er å få til en radikal regionreform i 2018.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. august 2008 | Skriv ut siden